На “Захарни Заводи” е една от малкото в България печатница, която е оборудвана печат по три различни технологии да изпълнява – флексо печат, офсет и дълбок печат – ротогравюра. Предлага се оптимизирана цялост в цикъла на производство максимално за всяка от трите печатни технологии. Офертите на тази печатница включват дизайн и изработка на рекламни материали; дизайн и проектиране на опаковки; предпечатна подготовка; изработване на матрици; производство на еднослойни, 2-слойни и 3-слойни опаковки от различни материали в печатница “Захарни Заводи”.

Ремонтно-механичният завод на “Захарни Заводи” е специализиран в производството на съоръжения, машини, и резервни части за захарната промишленост – халва, вафли, локум, бонбони, както и за монтаж на различни тръбопроводи, производство и монтаж на металоконструкции, извършване на промишлени услуги. Обхватът на производствените мощности в широки граници се простира – нарязване на зъбни колела, механична обработка на призматични и ротационни детайли, студена деформация на листови материали, балансиране на бързовъртящи се части, ковашки и дърводелски услуги, заваряване, моделно-касова екипировка. “Захарни Заводи” разполагат с електродъгова пещ за леене на сив чугун до 700 кг. Лабораторията за механични изпитания на огъване, натиск, опън, ударна жилавост, твърдост, гарантира търсените параметри на вложените материали. Това гарантира производството в “Захарни Заводи” на голям асортимент локум, вафли, халва, бонбони, в красиви и дизайнерски опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Предприятието изработва стационарни резервоари с параметри и неограничена вместимост. За да обезпечи нарасналите потребности многократно от промишлена пара на отделните производства и електрическа енергия, през 1960 г. “Захарни Заводи” изгражда собствена ТЕЦ. Една от основните цели в дългосрочното развитие, е опазване на околната среда. През 2008 г. се въведе електростатичен електрофилтър в експлоатация, осигуряващ очистване от комина на ТЕЦ на праха от отпадъчния газов поток. През същата година се намали обема на изхвърляните вредни емисии в атмосферата годишно с около 9 000 тона, чрез подмяна на разпалващото гориво от мазут на газ. През 2010 г. беше отличен от ЕБВР този проект като проект в раздел „Енергийна ефективност” с най-добри икономически показатели.

“Захарни Заводи” е един от най-старите в България производители на етилов алкохол, освен производството на бонбони, вафли, халва, локум,. Построен през 1923 година, днес е обновен и модернизиран изцяло. Спазвайки високи стандарти за качество и строга технологична дисциплина, произвежда и предлага продуктите технически етилов алкохол мин 95%, специално денатуриан етилов алкохол, високо протеинов зърнен фураж, висококачествен етилов алкохол от земеделски произход мин. 96°, денатуриран етилов алкохол по общ метод, дехидратиран етилов алкохол 99%, разредител за мастила.

Comments Are Closed!!!

Контакти

Използвайте национален телефон 0 700 13 701 на цената на един градски разговор

Адрес:

Ще ни откриете на адрес улица "Свети Свети Кирил и Методий" 140 в София


Вижте по-голяма карта

Фейсбук