На “Захарни Заводи” е една от малкото в България печатница, която е оборудвана печат по три различни технологии да изпълнява – флексо печат, офсет и дълбок печат – ротогравюра. Предлага се оптимизирана цялост в цикъла на производство максимално за всяка от трите печатни технологии. Офертите на тази печатница включват дизайн и изработка на рекламни материали; дизайн и проектиране на опаковки; предпечатна подготовка; изработване на матрици; производство на еднослойни, 2-слойни и 3-слойни опаковки от различни материали в печатница “Захарни Заводи”.

Ремонтно-механичният завод на “Захарни Заводи” е специализиран в производството на съоръжения, машини, и резервни части за захарната промишленост – халва, вафли, локум, бонбони, както и за монтаж на различни тръбопроводи, производство и монтаж на металоконструкции, извършване на промишлени услуги. Обхватът на производствените мощности в широки граници се простира – нарязване на зъбни колела, механична обработка на призматични и ротационни детайли, студена деформация на листови материали, балансиране на бързовъртящи се части, ковашки и дърводелски услуги, заваряване, моделно-касова екипировка. “Захарни Заводи” разполагат с електродъгова пещ за леене на сив чугун до 700 кг. Лабораторията за механични изпитания на огъване, натиск, опън, ударна жилавост, твърдост, гарантира търсените параметри на вложените материали. Това гарантира производството в “Захарни Заводи” на голям асортимент локум, вафли, халва, бонбони, в красиви и дизайнерски опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Предприятието изработва стационарни резервоари с параметри и неограничена вместимост. За да обезпечи нарасналите потребности многократно от промишлена пара на отделните производства и електрическа енергия, през 1960 г. “Захарни Заводи” изгражда собствена ТЕЦ. Една от основните цели в дългосрочното развитие, е опазване на околната среда. През 2008 г. се въведе електростатичен електрофилтър в експлоатация, осигуряващ очистване от комина на ТЕЦ на праха от отпадъчния газов поток. През същата година се намали обема на изхвърляните вредни емисии в атмосферата годишно с около 9 000 тона, чрез подмяна на разпалващото гориво от мазут на газ. През 2010 г. беше отличен от ЕБВР този проект като проект в раздел „Енергийна ефективност” с най-добри икономически показатели.

“Захарни Заводи” е един от най-старите в България производители на етилов алкохол, освен производството на бонбони, вафли, халва, локум,. Построен през 1923 година, днес е обновен и модернизиран изцяло. Спазвайки високи стандарти за качество и строга технологична дисциплина, произвежда и предлага продуктите технически етилов алкохол мин 95%, специално денатуриан етилов алкохол, високо протеинов зърнен фураж, висококачествен етилов алкохол от земеделски произход мин. 96°, денатуриран етилов алкохол по общ метод, дехидратиран етилов алкохол 99%, разредител за мастила.

We have more than 10 years of experience in Hair dressing Industry and have a good reputation in this field.We hot sale the Indian Malaysian Virgin brazilian Peruvian hair wigs lace closures frontals.products have won praise from customers worldwide. www.justvirginhair.com have the departments for specialized in collecting the raw material of human hairs,have strict control in the quality.Try our best to provide top quality product with reasonable price.Our aim is to help customers realize their goals.

Comments Are Closed!!!

Контакти

Използвайте национален телефон 0 700 13 701 на цената на един градски разговор

Адрес:

Ще ни откриете на адрес улица "Свети Свети Кирил и Методий" 140 в София


Вижте по-голяма карта

Фейсбук